Архитектурна диаграма

В архитектурен аспект, платформата е разделена на уеб фронтенд реализиран с nextjs фреймуорк и бакенд АПИ реализиран с nest.js framework. Основната база данни е Postgres SQL, a аутентикацията става чрез 3rd party open-source аuthentication server Keycloak.

Last updated