База данни

В момента Платформата използва PostgreSQL за запазване на данните.

Last updated