Links

Предварителни очаквания

За да върви работата гладко, имаме следните очаквания от новите доброволци.

Проактивност

Всички в организацията сме доброволци и помагаме в свободното си време. Няма началници, следователно всеки сам намира нещо, с което иска да е полезен на каузата. Очакваме всеки да се включи със:
 • добавяне на задачи
 • отговаряне на въпроси
 • дискусии на предложени решения

Комуникация

Стараем се цялата комуникация да се случва публично (не на лични съобщения). Предпочитаните канали за дискусия са:
 1. 1.
  GitHub - за всички уточняващи въпроси по дадена задача
 2. 2.
  Discord публични канали - за дискусии изискващи по-директна комуникация
 3. 3.
  Discord лични съобщения - за специфични проблеми като например грешки при стартирането на работната среда, които не могат да бъдат разрешени с размяната на няколко съобщения в публичните канали.

Градивна критика

Всеки в организацията има право да изрази мнение, по който и да въпрос. Стараем се да бъдем толерантни един към друг и да се съобразим с това, че сме хора с различен опит в различни сфери. Очакваме критиките да бъдат конструктивни и да бъдат приемани с тази мисъл. Не търсим проблеми, търсим решения!