Links
Comment on page

Седмични срещи

Обща среща

Всяка седмица в сряда от 19:00 ч. имаме обща среща в звуков канал #обща-среща-сряда-19:00 в Discord сървъра.
На нея обсъждаме последователно:
 1. 1.
  Прогрес от изминалата седмица
 2. 2.
  Топ приоритетите за новата седмица
 3. 3.
  Прави се дискусия по важни теми (до 5-10 минути)
 4. 4.
  Насрочват се нужните работни срещи за следващата седмица
Общо целим винаги до 20:00 ч. да сме приключили.
Срещите се случват всяка сряда от 19:00. Всеки, който иска да присъства и да си каже мнението, е добре дошъл!