Вземане на решения

на социократичен принцип

Организационни решения

Архитектурни решения

Започваме с представяне на проблема

Предлагаме решение, формулирано като цяло изречение с обосновка

"Предлагам [това] и то е подходящо, защото [обосновка]"

Задаваме уточняващи въпроси (това е различно от обсъждане, отричане, надприказване)

Как ще работи [това] в [тази] ситуация?

След изчерпване на въпросите, гласуваме и решаваме.

  • Ако не можем да вземем решение, защото нямаме достатъчно информация или време:

    • Помним, че повечето решения са обратими. Предпочитаме по-популярното, което знаем до момента.

      Пример: Повечето хора предпочитат GitHub пред GitLab, следователно - ползваме GitHub.

    • Доверяваме се на хората, близки с проблема. Хора, който са го преживели, опитали, напатили.

    • Използваме Манифеста да наклони везните в правилната посока

Връзки:

Last updated