Links
Comment on page

Вземане на решения

на социократичен принцип

Организационни решения

Архитектурни решения

Започваме с представяне на проблема
Предлагаме решение, формулирано като цяло изречение с обосновка
"Предлагам [това] и то е подходящо, защото [обосновка]"
Задаваме уточняващи въпроси (това е различно от обсъждане, отричане, надприказване)
Как ще работи [това] в [тази] ситуация?
След изчерпване на въпросите, гласуваме и решаваме.
  • Ако не можем да вземем решение, защото нямаме достатъчно информация или време:
    • Помним, че повечето решения са обратими. Предпочитаме по-популярното, което знаем до момента.
      Пример: Повечето хора предпочитат GitHub пред GitLab, следователно - ползваме GitHub.
    • Доверяваме се на хората, близки с проблема. Хора, който са го преживели, опитали, напатили.
    • Използваме Манифеста да наклони везните в правилната посока
Връзки: