Взимане на задача

Тук се намират инструкциите за взимането и изпълнението на техническа задача.

Преди да изпълните стъпките е необходимо да сте част от GitHub организацията. Процесът по присъединяване е описан тук.

Задачите по проекта се управляват в GitHub Issues към конкретното repository:

Стъпки

1. Взимаме задача с "assign" в GitHub

Взимаме задача като пишем коментар под самата задача, че започваме работа по нея. Когато някой, от отговорниците на репото види коментара ще "assign" (възложи) задачата на вас, за да се вижда от всички.

Може да започнете работа преди задачата да бъде възложена на вас от отговорник на репото. Важно е обаче да сте написали коментар под нея, за да не се дублирате с друг доброволец.

2. Правим fork на репото

Тази стъпка е необходима само, ако вече нямате съществуващ fork.

За да може да предлагате промени по кода на платформата е необходимо да се направи fork на репото. Промените се прилагат в нов branch на fork-a.

Forks са стандартен начин на работа при open-source development. Ако не сте запознати с концепцията, може да прочетете повече за нея тук.

3. Отваряме PR към главното repo

След като сме имплементирали промените и сме push-нали бранча в нашия fork можем да отворим PR към главното repo. Когато отворим fork-a GitHub би трябвало да ни предложи да отворим PR.

Попълваме темплейта за PR и го създаваме.

Когато отваряме PR е важно да проверим дали от лявата страна е главното repo - podkrepi-bg/frontend за този пример. Отдясно трябва да е бранча в нашия fork.

4. Изчакваме обратна връзка от екипа, който отговаря за repo-то

Всяко repo от платформата има екип, който отговаря за него. Екипът се състои от доброволци, които дълго време са работили по платформата и са запознати с нея в детайли. От тези хора зависи дали дадена промяна ще бъде одобрена или не.

Когато всички точки описани по-долу са изпълнени, PR-a е одобрен и се мърджва към главното repo:

  • решението на задачата е прието

  • всички отворени въпроси са отговорени

  • всички отворени подобрения по предложението са изпълнени или отхвърлени

  • всички тестове минават

Last updated