Функционален домейн

Техническа документация на Подкрепи.бг

При избора на архитектурните решения е добре да се има предвид контекстът (домейнът), в който работим - какви са Ограниченията, Изискванията и Вдъхновенията за Проекта Подкрепи.БГ.

Ограничения

Бюджет

Започваме с парите - Проектът няма бюджет. Организацията е НПО на доброволен принципи и се издържа от дарения към НПО-то, които, по условие, са непредвидими. Не събираме % от дарителските кампании, т.е. повече ползватели не гарантира повече пари за издръжка на сървъри и платени услуги. В този смисъл, търсим хостинг решение, за което:

 1. Да не плащаме на месечна база (или ако плащаме, то да е минимална сума)

 2. Плащанията да не зависят от използваното място, памет или процесорно време

 3. Да имаме достъп до данните, дори и при неплатени сметки

Непрекъсваемост и възстановяемост на услугата

Като следствие от бюджета, Организацията няма служители на пълно работно време. В същото време, основните кампании са за дарения от спешно естество (медицински операции), сумите са големи и не можем да си позволим те да са недостъпни, с което да се застраши човешки живот. В този смисъл, търсим решение, което:

 1. Да скалира автоматично и без прекъсване при натоварване, при отпадане на сървър, препълване на диск

 2. Да има активна защита от автоматизирани атаки

 3. Да пази бекъп на физически отделна система

Прозрачност на операциите

Платформата Подкрепи.бг се основава на Прозрачност. Дарителите ни се доверяват, защото осигуряваме прозрачност, чрез отворен код, отворени данни/ трансакции, отворени решения. В този смисъл, трябва ни решение, което позволоява следното:

 1. Всички операции и промени в данните на платформата трябва да са проследими.

 2. Финансовите трансакции трябва да дават информация откъде са дошли и как са изразходвани дарените пари

 3. Никой (дори и админите) не трябва да може да променя базата ръчно или през скрипт - т.е. историята остава така, както се е случила

Независимост

Като следствие на бюджета, нямаме назначени постоянни юристи, финансисти, медицински експерти, програмисти или админи. Ограничени сме и от таксите за странични услуги, като банки и парньори за разплащания. В този смисъл, трябва да сме независими по отношение на:

 1. Независимост от знания - документираме, за да не зависим от знанието на единични хора

 2. Независимост от единствен доставчик на услуга - например хостинг на сървъри. Трябва да търсим поне два доставчика за да си осигурим независимост

 3. Независимост от трети страни - искаме данните да стоят в България или най-далече - в рамките на ЕС

Функционални изисквания

 1. Модул Регистрация и управление на права на потребители

 2. Модул Кампании - създаване, одобряване, събиране на дарения и приключване

 3. Модул Плащания - дарения и преводи към потребителски сметки

 4. Модул Администрация - управление на платформата

 5. Модул Прозрачност - рипорти, анализ на данни и аномалии

 6. Модул Комуникация - тикетинг система за потребителски въпроси и управление на специфични казуси

Вдъхновения

Тук са нещата, които искаме (ако е възможно) да успеем да постигнем и когато взимаме решения, опитваме да не заключим тези възможности.

Локализация и глобализация

Платформата стартира с фокус България, но искаме да може да се използва и в други държави.

Сървъри и хостинг доставчици

Мечтаем за силно разпределена среда, в която всеки да може да дари не само пари, но и изчислителна мощ(computing power). В този смисъл, търсим мулти-хостинг хибридно решение, с което да ползваме няколко български хостинг доставчици или сървъри от частни компании и дори - лични компютри.

Да покажем, че е възможно!

Реализирането на такъв проект е изключително трудно не само технически, но и като легално, финансово и експертно знание - виж Ограничения. Искаме да проправим пътеката и да оставим "рецепта", която да може да се ползва и за реализация на други неправителствени публични проекти.

Last updated