Манифест

Доброволно и про-боно

Създаваме дарителска платформа в полза на нуждаещите се и организациите, които им помагат, без да търсим финансова или друга облага от това, освен удовлетворение от осъществените кампании и подкрепените нуждаещи се.

Проактивност

Адекватна проява на свободна воля, правилен избор и извършване на задачи без нуждата някой да ги създава и поставя.

Прозрачност

Дарителите ни се доверяват, защото осигуряваме прозрачност чрез отворен код, отворени данни/ транзакции, отворени решения. Нуждаещите ни се доверяват, защото правим кандидатстването честно, лесно и прозрачно, чрез ясни критерии. Обществото ни се доверява, защото всичко е прозрачно, включително работният ни процес. Ние си имаме доверие, защото има ясни и прозрачни принципи на работа помежду ни.

Уважение

Внимателни и добронамерени сме към хората около себе си, уважаваме ги и им помагаме, ако можем. Мнението на всеки има значение.

Експертност

Когато правим избор или вземаме трудни решения, ги базираме на мнението на експерти с близък опит в конкретната тема.

Поверителност

Уважаваме и пазим личните данни на всеки нуждаещ се, даряващ или помагащ в процеса, сякаш са нашите собствени. Ясно дефинираме кой има права за достъп до продукционните данни, като хората, разработващи Проекта, няма да имат достъп до личните данни.

Осъзнатост

Търсим най-доброто решение и когато даряваме труда си, го правим с пълното съзнание, че не всичко, което правим, ще влезе в употреба. Ако се случи така, че да не се одобри планът или предложението ти, продължаваш с усмивка към следващата задача. Ако някой друг се справя по-добре в ролята ти, то на драго сърце го препоръчваш да я оглави, а ти му помагаш с каквото можеш.

Споделяне на знания

Ако участник в Проекта има нужда от помощ/ разяснение, споделяш му линк със статия в проектната документация. Ако такава няма - написваш там отговора си, вместо лично до него, за да се ползва знанието ти и в бъдеще от други. Хората с по-малко опит се включват и попиват знания от по-опитните.

Last updated