SendGrid

Създаване на списъци с контакти

Създаване на образец на мейл

Управление на отписванията от списъци

Демо

Структура на динамичните параметри → %{ име на параметъра }%

Текущи параметри, които предоставяме по всеки един от темплейтите:

— Темплейти за стандартни нотификации —

NEW ACTIVE CAMPAIGN

 1. {campaign.name}%

 2. %{campaign.target-amount}%

 3. %{campaign.start-date}%

 4. %{campaign.end-date}%

 5. %{campaign.link}%

 6. %{campaign.news-link}% -> линк към новините по кампанията

— Темплейти по кампании —

CAMPAIGN NEWS

 1. %{campaign.name}%

 2. %{campaign.target-amount}%

 3. %{campaign.raised-amount}%

 4. %{campaign.start-date}%

 5. %{campaign.end-date}%

 6. %{campaign.news-title}%

 7. %{campaign.news-link}% -> линк към новините по кампанията

 8. %{general-unsubscribe}% – > линк за генерално отписване от известия

50/90/100% RAISED

 1. %{campaign.name}%

 2. %{campaign.link}%

 3. %{campaign.target-amount}%

 4. %{campaign.raised-amount}%

 5. %{campaign.start-date}%

 6. %{campaign.end-date}%

 7. %{general-unsubscribe}% – > линк за генерално отписване от известия

Бележка: Горните параметри са сложени като началани, идеята е хората от маркетинг екипа да преценят от каква информация имат нужда във всеки от темплейтите и да дадат сигнал на техническия екип, за да добавят параметри за тях

Параметри за отписване от нотификации:

 • SendGrid изисква към всеки темплейт да има зададен линк за отписване - за тази цел трябва да се макира съответния текст и да му се добави линк, като на мястото на линка да се заложи следният параметър - {{{unsubscribe}}} - система сама ще се погрижи да го замени при изпращането с реалния линк

 • Важно е да НЕ се използва unsubscribe модала, който SendGrid предоставя при сглобяването на темплейтите, тъй като заобикаляме нашата платформа по този начин, а не трябва това да става (виж видеото за unsubscribe).

 • Когато става въпрос за темплейти свързани с нотификации по конкретни кампании, трябва да имаме 2 линка за отписване - един за отписване само от кампанията и един за отписване от всякакви известия. В този случай, ето какви параметри трябва да заложим за съответните линкове

  • линк за отписване от нотификации по кампанията - {{{unsubscribe}}}

  • линк за отписване от всякакви нотификации - %{general-unsubscribe}%

Last updated